Zwroty i reklamacje

Magazyn Reklamacje

Pytania i odpowiedzi

 • Kiedy mogę złożyć reklamację?

Reklamację naszym Sklepie możesz złożyć w ramach ustawowej rękojmi. Z rękojmi możesz skorzystać zawsze, gdy okaże się, że rzecz, którą kupiłaś/-eś, ma wady fizyczne lub prawne.

 • Czym jest wada towaru?

Towar może mieć wady fizyczne lub wady prawne.

Towar ma wadę fizyczną, gdy jest niezgody z umową, którą zawarliśmy. Do takiej niezgodności dochodzi w szczególności, gdy rzecz:

– nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć – np. usztywniony biustonosz z fiszbinami będzie nieodpowiednio wymodelowany i wskutek tego nie będzie odpowiednio usztywniał biustu,

– nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę – np. opis biustonosza oraz zdjęcie go reklamujące wskazują, że jest on przezroczysty, a w rzeczywistości jest on nieprześwitujący,

– nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia – np. dana bielizna okaże się nie być bielizną przeznaczoną dla kobiet w ciąży, pomimo zapewnień naszego konsultanta,

– została wydana kupującemu w stanie niezupełnym – np. biustonosz, który normalnie wydawany jest raz z ramiączkami, zostanie do Ciebie przesłany bez nich.

Towar ma natomiast wadę prawną, gdy:

– jest własnością osoby trzeciej – np. został nabyty w wyniku kradzieży,

– jest obciążony prawem osoby trzeciej – np. innej osobie przysługuje do niego prawo, inne niż prawo własności,

– cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu – np. jest dowodem w postępowaniu sądowym.

 • Czego mogę żądać od Sprzedawcy, jeśli towar posiada wadę?

Jeżeli okaże się, że towar, który nabyłaś/-eś, ma wady to możesz złożyć do nas reklamację. W reklamacji powinieneś określi, jakie masz względem nas oczekiwania. Możesz zażądać od nas:

– wymiany towaru na nowy,

– naprawy towaru,

– obniżenia jego ceny,

– odstąpienia od umowy.

To Ty decydujesz o tym, które żądania do nas skierujesz. Pamiętaj jednak, że zgodnie z prawem, w niektórych sytuacjach, mamy prawo nie zgodzić się z Twoimi roszczeniami. Wtedy zaproponujemy Ci inne wyjście z sytuacji. Dla przykładu: będziemy mogli Ci zaproponować niezwłoczną wymianę lub naprawę towaru, jeśli dane żądnie będzie pierwszym w ramach rozpatrywanej reklamacji.

Zaznaczamy jednak, że odstąpić od umowy będziesz mogła/mógł jedynie wtedy, gdy wada będzie istotna.

 • Jak długo odpowiada Sprzedawca z tytułu rękojmi?

Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada towaru zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od chwili, w którym ten towar otrzymałaś/-eś.

 • W jakiej formie mogę złożyć reklamację?

Reklamację możesz złożyć w dowolnej formie. Z przyczyn dowodowych zalecamy jednak, żebyś złożyła/-ył ją w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamację możesz wysłać do nas za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Doradca Marketingowy Krzysztof Matuła, ul. Iwańskiego 28, 34-100 Wadowice. Możesz ją przesłać do nas w wiadomości e-mail na adres: hey@narcisios.pl.

Z treści reklamacji musi wynikać kim jesteś, kiedy zakupiłeś od nas towar, kiedy zauważyłeś istnienie wad oraz to jakiego charakteru jest wada. W reklamacji musisz również określić swoje żądanie w przypadku uwzględnienia przez nas reklamacji. Do reklamacji zalecamy dołączyć zdjęcia reklamowanej rzeczy.

W razie wątpliwości możesz skorzystać z przygotowanego przez nas formularza dostępnego pod linkiem: https://narcisios.pl/wp-content/uploads/2023/01/Formularz-reklamacja-nowy_1.pdf

 • W jakim terminie powinienem złożyć reklamację?

Reklamację możesz złożyć w ciągu roku od dnia zauważenia wady. Pamiętaj jednak, że najlepiej żebyś zrobiła/-ił to jak najszybciej.

 • Jaki długo Sprzedawca będzie rozpatrywał moją reklamację?

Mamy obowiązek rozpatrzenia Twojej reklamacji w terminie 14 dni od dnia, w którym ją otrzymaliśmy. Jeżeli nie dotrzymamy tego terminu, to będziesz mogła/mógł uznać, że uznaliśmy Twoją reklamację za zasadną i spełnimy żądania wynikające z reklamacji.

 • To ponosi koszty związane z reklamacją towaru?

Koszty naprawy lub wymiany rzeczy, w przypadku, w którym zostanie stwierdzona wada towaru, ponosimy bezpośrednio my. Nie będziesz musiała/musiał uiszczać na naszą rzecz żadnych dodatkowych opłat.

W każdym przypadku reklamacji zwrócimy Ci koszty wysyłki towaru.

Jeżeli, w wyniku uwzględnienia przez nas rękojmi, będziesz dokonywał zwrotu rzeczy, prosimy byś nadał ją na adres: Doradca Marketingowy Krzysztof Matuła, ul. Iwańskiego 28, 34-100 Wadowice, tel. 604 708 672. Prosimy abyś towar przesłała/-ał zwykłym listem lub paczką. Nie ma potrzeby, abyś wysyłała/-ał towar listem poleconym. Prosimy również, abyś nie nadawała/-ał listu lub paczki do paczkomatu.

Odstąpienie od umowy

Pytania i odpowiedzi

 • Czym jest prawo do odstąpienia od umowy?

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje każdemu konsumentowi, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Jeżeli chcesz dokonać lub już dokonałaś/-eś zakupu w naszym Sklepie to prawo to będzie przysługiwało również Tobie.

 • Czy muszę podawać przyczynę, dla której odstępuję od umowy?

Nie musisz podawać przyczyny, dla której chcesz odstąpić od umowy. Wystarczy, że złożysz w wyznaczonym terminie oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy.

 • W jakim terminie mogę skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy?

Możesz odstąpić od umowy w terminie 30 dni. Termin ten jest liczony od daty, w której otrzymałaś/-eś od nas przesyłkę lub od daty, w której otrzymała ją osoba, do której chciałaś/-eś żebyśmy tę przesyłkę wysłali. Jeżeli zamówiłaś/-eś w naszym sklepie wiele towarów, które mają być dostarczone osobno, to początek terminu będzie liczony od chwili, w której otrzymałaś/-eś ostatnią rzecz. Jeżeli zamówiłaś/-eś prenumeratę naszych produktów to odstąpić od umowy będziesz mogła/mógł od otrzymania pierwszej rzeczy.

 • Co muszę zrobić, aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy?

Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa musisz złożyć stosowne oświadczenie oraz niezwłocznie odesłać nam towar, który u nas zakupiłaś/-eś. Towar powinnaś/-winieneś odesłać nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym złożyłaś/-eś nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zalecamy jednak, żebyś odesłała/-ał towar jak najszybciej, a następnie przesłała/-ał na adres naszej skrzynki pocztowej skan potwierdzenia nadania przesyłki. Wtedy my również będziemy mogli jak najszybciej zwrócić zapłaconą przez Ciebie kwotę.

Towar, który chcesz zwrócić, powinnaś/-winieneś wysłać na wskazany adres: Doradca Marketingowy Krzysztof Matuła, ul. Iwańskiego 28,  34-100 Wadowice, tel. 604 708 672. Prosimy abyś towar przesłała/-ał zwykłym listem lub paczką. Nie ma potrzeby, abyś wysyłała/-ał towar listem poleconym. Prosimy również, abyś nie nadawała/-ał listu lub paczki do paczkomatu.

Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, ponosi każdorazowo konsument.

 • W jakiej formie powinnam/-winienem złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy?

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolnej formie. Z przyczyn dowodowych zalecamy jednak, żebyś złożyła/-ył je w formie pisemnej lub elektronicznej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz wysłać do nas za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Doradca Marketingowy Krzysztof Matuła, ul. Iwańskiego 28, 34-100 Wadowice. Oświadczenie możesz również przesłać do nas w wiadomości e-mail na adres: hey@narcisios.pl.

Treść oświadczenia jest dowolna. Ważne jednak, aby z oświadczenia wynikało kim jesteś, kiedy otrzymałaś/-eś od nas przesyłkę oraz to który towar chcesz zwrócić. W razie wątpliwości możesz skorzystać z przygotowanego przez nas formularza dostępnego pod linkiem: https://narcisios.pl/wp-content/uploads/2022/04/Formularz-reklamacja-nowy.pdf  lub z formularza, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 • Co powinien zwrócić mi Sprzedawca?

Po tym, jak złożysz oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zwrócimy Ci wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, , które poniosłaś/-eś w związku z jego zakupem. Zostaną Ci zwrócone jednak tylko te koszty doręczenia towaru, które odpowiadają najtańszej opcji przesyłki dostępnej w naszej ofercie. Pamiętaj, że osoby, które zamawiają nasze towary mają na terenie Polski darmową przesyłkę. Jeżeli nic nie zapłaciłaś/-eś za przesyłkę, to nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu Ci jakichkolwiek kosztów dostawy.

Zapłacona przez Ciebie kwota zostanie Ci zwrócona w takiej samej formie, jakiej wcześniej użyłaś/-eś, aby opłacić zamówienie.

 Wszelkie koszty związane z zwrotem rzeczy musisz ponieść samodzielnie.

 

 • Czy Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z zwrotem zapłaconej przeze mnie kwoty?

Tak, mamy prawo wstrzymać się z zwrotem zapłaconej przez Ciebie kwoty do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub do chwili otrzymania potwierdzenia jej odesłania.

 • Czy ponoszę odpowiedzialność za pogorszenie się stanu zwróconej rzeczy?

Tak, ponosisz odpowiedzialność za pogorszenie się stanu rzeczy, którą zwracasz. Jeżeli korzystałaś/-eś z rzeczy w sposób nieodpowiedni i w wyniku takiego działania towar zmniejszył swoją wartość, to mamy prawo do obciążenia Ciebie dodatkowymi kosztami związanymi z takim zmniejszeniem wartości towaru. W związku z tym przestrzegamy, że jeśli chcesz zwrócić towar to powinieneś z niego nie korzystać w sposób inny, niż mógłbyś to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli zauważymy, że np. bielizna, którą od nas zakupiłaś/-eś, była używana, to będziemy zmuszeni obciążyć Cię kosztami zmniejszenia jej wartości, która czasem może wynosić całą wartość danego produktu.

 • Czy zawsze mogę skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy?

Nie zawsze będziesz mogła/mógł skorzystać z prawa do odstąpienia. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy nie będzie Ci przysługiwało m.in. w odniesieniu od umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb (np. bielizna z wyhaftowanym imieniem i nazwiskiem),
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy dla Ciebie w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą, o ile zostałaś/-eś poinformowana/-any przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utracisz prawo odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.